Δωρεάν Συμβουλευτική στις ΜΜΕ

2014-02-21 15:17

 

Δωρεάν υποστήριξη στις εμπορικές επιχειρήσεις  της  και στο χωριό μας.

Ο Πολιτιστικός σύλλογος  στηρίζει το  πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ  Συμβουλευτικής υποστήριξης  των μικρών επιχειρήσεων  που υλοποίει η Ελληνική Συνομοσπονδία  Εμπορίου,  με σκοπό τη βοήθεια των μικρών επιχειρήσεων.

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη, μέσω του νέου προγράμματος «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Στόχος της ΕΣΕΕ είναι η ελάφρυνση των επιπτώσεων της μεγάλης ύφεσης που διανύουμε, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα.

Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πρέπει να υποστηριχθούν αποτελεσματικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κρισιμότητα της κατάστασης, να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους, αλλά και τις θέσεις εργασίας, που αυτές προσφέρουν.

Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η ΕΣΕΕ, μέσω του νέου προγράμματος «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», καλύπτει ένα ευρύ σύνολο από τομείς τόσο της καθημερινής λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξής τους. Η θεματολογία οργανώνεται στους ακόλουθους γενικούς άξονες:

- Χρηματοοικονομικά θέματα (αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, διαχείριση οφειλών, εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας κ.λπ.).

- Φορολογικά θέματα (κατανόηση των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς, διαμόρφωση ετήσιου πλάνου φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ.).

- Ασφαλιστικά / εργοδοτικά θέματα.

- Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση, διαφοροποίηση προϊόντων.

- Θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών.

- Υποστήριξη στην ολοκλήρωση κύκλου ζωής των επιχειρήσεων (διαχείριση διαδικασίας μετάβασης σε νέο καθεστώς λειτουργίας, αλλαγή κλίμακας / μεγέθους επιχείρησης, κ.λπ.).

Το ιεραρχικό σύστημα υλοποίησης τού έργου περιλαμβάνει 5 εμπειρογνώμονες και έναν σημαντικό αριθμό από συμβούλους / μέντορες.

Η ΕΣΕΕ κατέληξε στη συνεργασία με τους συγκεκριμένους επιστήμονες, μέσα από μια ανοικτή διαδικασία επιλογής τους, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης τής γνώσης, της εμπειρίας και της εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται ειδικοί με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς τής λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Ο Δ. Μπούρλος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα.

Ο Αντ. Μέγγουλης, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα.

Οι Αντ. Μουζάκης και Δ. Λέντζας, ειδικοί σε θέματα φορολογίας.

Ο Ν. Τριτάρης, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Ο Δ. Καρράς, ειδικός σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, και η Ειρήνη Βλαχάκη, ειδική σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζονται από δεκαπέντε συμβούλους, που συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της υποστήριξης των επιχειρήσεων από την αναγνώριση των αναγκών τους, στον καθορισμό του πλάνου δράσης τους έως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τής εφαρμογής του από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» τού ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Ήδη, από το σχεδιασμό του έργου έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί μια τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλία με το μικρότερο δυνατό κόστος, με το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Οι υπηρεσίες, όμως, αυτές της ΕΣΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχονται στις εμπορικές επιχειρήσεις και μετά τη λήξη τού προγράμματος.